Precision - 2024
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  April Maj Snitt Median Summa
8 15 22 29 6 13
1 Viktor K   49   49     49.0 49 98
2 John G     48   48   48.0 48 96
3 Carl F 48           48.0 48 48
4 Magnus J 48           48.0 48 48
5 Michael Si 48           48.0 48 48
6 Mikhail S           48 48.0 48 48