Precision - 2023
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  April Maj Juni Augusti September Oktober Snitt Median Summa
3 17 24 8 15 22 29 5 14 21 28 4 11 18 25 2 16 23
1 Viktor K   47 50     49             50           49.0 50 196
2 Michael Si 47                   47         47   48 47.2 47 189
3 Auri O           49 48       47               48.0 48 144
4 Camilla J       49       46               47     47.3 47 142
5 Pär D         48     46                     47.0 48 94
6 Carl F                   49                 49.0 49 49
7 Jan A                           49         49.0 49 49
8 Magnus J                                 49   49.0 49 49
9 Mats W                                 49   49.0 49 49
10 Matts S       49                             49.0 49 49
11 Erik A                       47             47.0 47 47
12 Niclas P                 47                   47.0 47 47
13 Niklas B                     47               47.0 47 47
14 Stephan H                     47               47.0 47 47
15 Thony W                             47       47.0 47 47