Precision - 2023
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  April Maj Juni Augusti September Oktober November Snitt Median Summa
3 17 24 8 15 22 29 5 14 21 28 4 11 18 25 2 16 23 30 6 13
1 Michael Si 47                   47         47   48 46     47.0 47 235
2 Viktor K   47 50     49             50                 49.0 50 196
3 Camilla J       49       46               47         47 47.2 47 189
4 Auri O           49 48       47                     48.0 48 144
5 Mats W                                 49     47   48.0 49 96
6 Pär D         48     46                           47.0 48 94
7 Carl F                   49                       49.0 49 49
8 Jan A                           49               49.0 49 49
9 Magnus J                                 49         49.0 49 49
10 Matts S       49                                   49.0 49 49
11 Erik A                       47                   47.0 47 47
12 Niclas P                 47                         47.0 47 47
13 Niklas B                     47                     47.0 47 47
14 Stephan H                     47                     47.0 47 47
15 Thony W                             47             47.0 47 47