Precision - 2022
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  April Maj Snitt Median Summa
4 11 25 2 9 16 23 30
1 Viktor K 49   48     47     48.0 48 144
2 Camilla J   47         48   47.5 48 95
3 Michael Si   47           47 47.0 47 94
4 Carl F         48       48.0 48 48
5 Christoffer M       48         48.0 48 48
6 Daniel M           47     47.0 47 47
7 Jan A           47     47.0 47 47
8 Klaus D               47 47.0 47 47
9 Michael Ho   47             47.0 47 47