Precision - 2014
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  April Maj Juni Augusti September Oktober Snitt Median Summa
7 14 28 5 12 19 26 2 9 13 23 30 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 27
1 Morgan J 47 49                         49 48   49 49   49 49     48.6 49 389
2 Mattias K             48       50 48   50     48     50         49.0 50 294
3 Mattias B     50 49   48             47     48           49     48.5 49 291
4 Jan A 47     49 48         47     47                       47.6 47 238
5 Matts J               48                             50   49.0 50 98
6 Adam S                   47                           49 48.0 49 96
7 Nikos T                 49                               49.0 49 49
8 Christer B 47                                               47.0 47 47