Precision - 2009
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Snitt Median Summa
6 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
1 Jan A       48 48       49   48     48 49           49               48.4 48 339
2 Mattias B             49   49         48         48       48     49     48.5 49 291
3 Per B             49 48     48         49 48 48                     48.3 48 290
4 Arturo M 48     48                                         49   49 48 48.4 48 242
5 Ulrika H                   49 48 49 48             48                 48.4 48 242
6 Magnus W   49                 48                                   48.5 49 97
7 Nikos T                           48               48             48.0 48 96
8 Anders B           48                                             48.0 48 48
9 Gunnar H                     48                                   48.0 48 48
10 Margareta A                                               48         48.0 48 48
11 Stefan N     48                                                   48.0 48 48
12 Thomas K                                     48                   48.0 48 48
13 Ulf H                                 48                       48.0 48 48