Precision - 2004
Användarnamn:
Lösenord:

Namnfältet kan inte vara tomt. Lösenordsfältet kan inte vara tomt.
  Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Snitt Median Summa
29 5 19 26 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
1 Jan A       47 49     49   48 48 48 47 48   50     49       47       48     48.2 48 578
2 Ulrika H                                   48   47 49         50       48.5 49 194
3 Thomas K           48     48               46                         47.3 48 142
4 Anders B                                           49   48           48.5 49 97
5 Petter N 49 47                                                       48.0 49 96
6 Per B     50                                                     50.0 50 50
7 Ulf H                                                       50   50.0 50 50
8 Christer L                             49                             49.0 49 49
9 Juha M             49                                             49.0 49 49
10 Jan J                                                         48 48.0 48 48
11 Niklas Li                                                 48         48.0 48 48